ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Produkterna som görs tillgängliga på denna webbplats är för strikt personligt bruk. Vid beställning av produkter avsedda för återförsäljning förbehåller sig SANALYSLAB rätten att vägra ordern. Vi kommer snart att öppna ett "distributörer" -område på denna webbplats.
Beställningar förbereds av våra team i samarbete med vårt behandlingscenter baserat i Storbritannien. Varje produkt levereras med en genomskinlig plasttätning runt locket. Det är en säkerhetsanordning som säkerställer okränkbarheten hos flaskan eller flaskan. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda dig SANALYSLAB "godsaker".
Om tätningen inte finns på flaskan bör du inte acceptera din förpackning. Din beställning kommer då att bli föremål för en retur, ett krav på ersättning från oss till transportören. Du kommer då att återbetalas efter mottagandet av paketet.

1. Syftet med de allmänna försäljningsvillkoren

1.1 Vilka allmänna försäljningsvillkor gäller för dessa allmänna försäljningsvillkor?

Dessa försäljningsvillkor gäller, utan begränsning eller förbehåll, all försäljning som ingåtts mellan å ena sidan företaget SanalysLab, ett förenklat aktiebolag, registrerat i Lyons handels- och bolagsregister, under nummer 884 514 688, vars säte är 335 rue ferdinand perrier, 69330 Saint-Priest, vars momsnummer inom gemenskapen är FR488884514688, vars handelsnamn är SanalysLab (nedan kallat "SanalysLab"), och å andra sidan alla icke-professionella köpare (nedan kallade "kunden" eller "kunderna") som vill förvärva de produkter som erbjuds till försäljning av SanalysLab (nedan kallade "Produkterna") via webbplatsen (nedan kallad "webbplatsen"). De specificerar särskilt villkoren för beställning, betalning, leverans och hantering av eventuella returer av de produkter som beställts av kunder.

1.2. Vilka produkter erbjuder vi?

De produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen är kosttillskott, växtextrakt, probiotika, kosmetika och vårdprodukter. Produkternas huvudsakliga egenskaper, särskilt specifikationer, illustrationer och indikationer på produkternas dimensioner eller kapacitet, presenteras på webbplatsen. Kunden måste läsa den innan du gör någon beställning. Valet och köpet av en produkt är kundens eget ansvar. Injektionsflaskan kan ändra färg och grafiska element. Dessa förändringar medför inte på något sätt en förändring i formuleringen av våra produkter, men kan förekomma av varumärkesbild eller lager (till exempel slut i lager av en viss typ av flaska).
Kunden är skyldig att hänvisa till beskrivningen av varje produkt för att känna till dess egenskaper och väsentliga särdrag.

1.3. Vilka är kontaktuppgifterna för att kontakta oss?

Kontaktuppgifterna till SANALYSLAB är följande:

SANALYSLAB
335 rue ferdinand perrie
69330 Sankt-Präst
Frankrike

Telefon : 01 84 80 60 29
E-post: [email protected]

1.4. Vad händer om du accepterar dessa GTC?

Kundens validering av ordern innebär att kunden accepterar utan begränsning eller reservation av dessa försäljningsvillkor. Kunden bekräftar att han har den kapacitet som krävs för att avtala och förvärva de produkter som erbjuds på webbplatsen. Dessa försäljningsvillkor kommer att gälla över andra allmänna eller speciella villkor som inte uttryckligen godkänts av SanalysLab. Dessa allmänna försäljningsvillkor är tillgängliga när som helst på webbplatsen. Kunden förklarar sig ha läst dessa allmänna försäljningsvillkor och att ha accepterat dem genom att kryssa i rutan som tillhandahålls för detta ändamål före genomförandet av online-beställningsförfarandet samt de allmänna villkoren för användning av webbplatsen.

1.5. Kan dessa allmänna villkor ändras och i så fall på vilka villkor?

SanalysLab förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina försäljningsvillkor. I detta fall kommer de tillämpliga villkoren att vara de som gäller den dag då kunden gör beställningen. Om inget annat bevisas utgör de uppgifter som registreras i SanalysLabs datasystem bevis på alla transaktioner som ingåtts med kunden. De allmänna försäljningsvillkoren ingås under den tid som krävs för leverans av produkterna. I enlighet med dataskyddslagen av den 6 januari 1978 och GDPR-förordningen har kunden när som helst rätt till tillgång, rättelse och motstånd mot alla sina personuppgifter genom att per post och motivera sin identitet till den adress som nämns ovan.

2. Beställningar

2.1. Hur gör jag en beställning med SANALYSLAB?

Kunden kan göra en beställning via Internet på webbplatsen. Kunden som vill göra en beställning på webbplatsen måste beställa enligt följande metoder:
- skapa ett "kundkonto" där han kommer att ange alla begärda kontaktuppgifter.
- utgöra en onlinekorg genom att välja alla valda produkter.
- godta dessa allmänna försäljningsvillkor, validera hans beställning efter att ha kontrollerat den.
- göra betalningen på de fastställda villkoren.
Varje beställning innebär vidhäftning utan begränsning eller reservation till dessa allmänna försäljningsvillkor. Varje beställning innebär godkännande av priser och beskrivning av de produkter som är tillgängliga för försäljning.
Avtalsinformationen presenteras på franska och bekräftas senast vid tidpunkten för kundens validering av ordern.
Från det ögonblick kunden har validerat sin beställning anses han medvetet och utan reservation ha accepterat dessa allmänna försäljningsvillkor, priser, volymer och kvantiteter av produkter som erbjuds till försäljning och beställs.

2.2. När kommer kundens order att betraktas som slutgiltig?

Försäljningen kommer att betraktas som slutgiltig först efter att Kunden har skickat bekräftelsen på godkännande av ordern (med en sammanfattning) av SANALYSLAB via e-post och efter mottagande av SANALYSLAB av hela betalningen. Det är Kundens ansvar att verifiera orderns riktighet och att omedelbart rapportera eventuella fel. Varje beställning som görs på webbplatsen utgör bildandet av ett avtal som ingås på avstånd mellan Kunden och SANALYSLAB.

2.3. Vad händer om du beställer en otillgänglig eller out-of-stock produkt?

Gör .B. Normalt, om en produkt inte är tillgänglig eller slut i lager, tillåter webbplatsen inte kunder att göra en beställning.
SANALYSLAB:s produkterbjudanden gäller inom ramen för tillgängliga lager. När en beställd produkt inte är tillgänglig och/eller slut i lager informeras Kunden och informeras också om den period då produkten säljs ut via e-post eller, vid beställning av flera produkter, på fakturan för de levererade produkterna. SANALYSLAB kan under inga omständigheter eller ens hållas ansvarigt för att en produkt inte är till någon nytta. I händelse av otillgänglighet och/eller slut i lager av en eller flera produkter kan Kunden efter eget val begära:
- Den totala återbetalningen av den otillgängliga produkten eller slut i lager,
- Få en kreditfaktura över priset på den otillgängliga produkten eller slutprodukten som ska användas för en efterföljande beställning.
Endast den definitiva uppsägningen av en produkt hos SANALYSLAB:s leverantörer resulterar i att den stryks från vårt försäljningserbjudande. SANALYSLAB kommer sedan att ta bort denna produkt från webbplatsen så snart som möjligt.
Om inget annat bevisas utgör de uppgifter som registrerats av SANALYSLAB bevis på alla transaktioner som SANALYSLAB och dess kunder har gjort.

3. Erbjudanden och priser

3.1 Hur hanteras förändringar i våra priser?

SANALYSLAB förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser men åtar sig att tillämpa de priser som gällde vid beställningsdatumet, beroende på tillgänglighet den dagen. Erbjudandena och produkterna tillhandahålls till de priser som gäller på webbplatsen, när beställningen registreras.

3.2. Hur anges priserna på våra produkter? Hur är det med fraktkostnader och kampanjerbjudanden?

Priserna på produkterna anges i euro, alla skatter ingår och tar inte hänsyn till leveranskostnaderna, faktureras dessutom och anges före valideringen av beställningen, förpackningen och bearbetningen av beställningen.
Kampanjerbjudanden är giltiga under den giltighetstid de nämner och så länge de visas på webbplatsen, liksom inom gränserna för tillgängliga lager. Beställningar kan endast accepteras om de nämnda priserna är i enlighet med priserna i det aktuella erbjudandet.
Priset betalas kontant, i sin helhet och i en enda betalning på dagen för kundens beställning, genom säker betalning. De belopp som betalats kan inte vid något tillfälle betraktas som en insättning eller handpenning. Inga kontanter vid leverans kommer att accepteras av någon som helst anledning. Om en eller flera skatter eller avgifter, särskilt miljöskatter, skulle skapas eller ändras, upp eller ner, skulle denna förändring kunna återspeglas i produkternas försäljningspris.
Alla beställningar faktureras i euro och betalas i euro.
SANALYSLAB förbehåller sig rätten att, i händelse av bristande efterlevnad av betalningsvillkoren, avbryta eller avbryta leveransen av pågående beställningar som gjorts av Kunden.

4. Leverans

N.B. Leveransen utgörs av överföringen till Kunden av fysisk besittning eller kontroll av Produkten.

4.1. Hur beräknas leveranskostnaderna?

För varje beställning begärs ett schablonbidrag till kostnaderna för avsättningen, vilket inkluderar fraktkostnader, förpackning och bearbetning av ordern. Schablonbidraget indexeras till den leveransmetod som kunden valt vid beställningen. Fraktkostnaderna är gratis från 55 €.
Deltagandet i fraktkostnaderna inkluderar moms.
För att minska transportkostnaderna skickas alla produkter med litet eller medelhögt fotavtryck av Colissimo Suivi-tjänsten i La Poste eller en leveranstjänst från tredje part, som åtar sig att leverera inom 8 arbetsdagar i hela Frankrike och ger kunden möjlighet att hämta de produkter som beställts på postkontoret nära leveransadressen i händelse av frånvaro av den ursprungliga leveransplatsen vid tidpunkten för leveransen presentation av brevbäraren. Om Kunden är frånvarande på leveransdagen lämnar brevbäraren honom ett meddelande om passage i sin brevlåda, vilket gör det möjligt för honom att hämta sitt paket på postkontoret under öppettiderna, inom femton dagar. Kunden kan spåra sin beställning tack vare det spårningsnummer som skickas till honom via e-post på dagen för leverans av hans beställning.
Av tillgänglighetsskäl kan en order levereras i flera delbetalningar till Kunden. Kunden betalar då bara en leverans.

4.2. Vilka är leveranstiderna?

SANALYSLAB åtar sig att göra sitt bästa för att leverera de produkter som kunden beställt så snart som möjligt. För mer information inbjuder vi dig att läsa våra leveransvillkor. Men om de Beställda produkterna inte har levererats inom trettio (30) dagar efter beställningen måste Kunden informera SANALYSLAB så snart som möjligt, via telefon eller e-post.
SANALYSLAB kommer att kontakta transportören så att den senare kan genomföra en undersökning som kan pågå i upp till tjugoen (21) dagar. Om produkterna hittas omdirigeras de till Kundens hem. Om produkterna inte hittas i slutet av undersökningen kommer produkterna att anses vara förlorade och SANALYSLAB kommer då att kunna returnera till kundens ersättningsprodukter, utan extra kostnad för Kunden. Om de beställda produkterna inte längre var tillgängliga kommer SANALYSLAB att återbetala beloppet för de produkter som anses förlorade.
Om Produkterna inte har levererats inom tjugo (20) dagar efter det vägledande leveransdatumet, av någon annan anledning än force majeure eller kundens faktum, kan försäljningen beslutas på skriftlig begäran av Kunden på de villkor som anges i artiklarna L. 216-2 till L. 216-4 i konsumentkoden. De belopp som kunden betalar kommer sedan att återbetalas till honom senast fjorton dagar efter dagen för uppsägningen av avtalet, med undantag för eventuell ersättning eller avdrag.

4.3. Vad händer om du anger en felaktig leveransadress?

Produkterna levereras till den adress som kunden angav när beställningen gjordes. Kunden måste säkerställa dess noggrannhet. Alla paket som returneras till SANALYSLAB på grund av en felaktig eller ofullständig leveransadress kommer att återsaltas på Kundens bekostnad och SANALYSLAB kan inte hållas ansvarigt för den omöjlighet i vilken det kan vara att leverera beställningen. Om Kunden vill levereras till två separata leveransadresser måste han göra två separata beställningar, med tillhörande leveranskostnader.

4.4. Vad ska du göra när du tar emot beställningen?

Vid mottagandet av beställningen måste Kunden kontrollera skicket på de levererade produkterna. Vid uppenbara fel har Kunden rätt till retur enligt de villkor som anges i dessa allmänna villkor. Eventuella avvikelser i samband med leveransen (dvs. Saknade eller skadade produkter, skadade förpackningar) måste i första hand anges på fraktsedeln och i form av handskrivna reserver tillsammans med kundens underskrift hos transportören. I ett andra steg skall eventuella avvikelsen meddelas så snart som möjligt efter mottagandet av produkterna till SANALYSLAB:
via enkel e-post till följande adress:

SANALYSLAB
335 rue ferdinand perrier
69800 Saint-Priest
via e-post till följande adress: [email protected]
via telefon 01 84 80 60 29, måndag till fredag, kl. 9.30-18.30.

SANALYSLAB förbehåller sig rätten att be Kunden att returnera de skadade produkten/produkterna.

4.5 Jag fick ett skadat paket. Vad ska man göra?

Om Kunden vid leveransen av sitt paket finner att det senare är skadat, kan han efter eget val vägra det paket som sedan returneras direkt till SANALYSLAB eller ta emot paketet samtidigt som han rapporterar försämringen av förpackningen.
Om Kunden upptäcker att förpackningen på hans paket som ska levereras till brevlådan är skadad, får han, förutsatt att paketet inte har öppnats, vägra paketet genom att returnera det till postkontoret senast arbetsdagen efter distributionen.

4.6. Hur hanteras NPAI-returer?

Returer under anledningen "NPAI" motsvarar paket som returneras av tjänsteleverantören med ansvar för leverans under omnämnandet: "Bor inte på den angivna adressen". Efter mottagande och godkännande av paketet som returneras av SANALYSLAB-tjänster kommer en kredit av det totala beloppet för ordern, fraktkostnader som dras av, att krediteras kundens kundkonto inom fyrtioåtta (48) timmar efter mottagandet av paketet av SANALYSLAB. Kunden kan sedan göra om sin beställning, vilket säkerställer riktigheten av den angivna leveransadressen.

4.7. Hur hanteras returer på "ej utknämd" basis?

Returer under "ej uppropad" orsak motsvarar paket som inte har begärts av kunderna på postkontoret eller hos den handlare som kunden valt när de beställer inom femton (15) dagar från meddelandet om passage. Efter mottagande och godkännande av paketet som returneras av SANALYSLAB-tjänster kommer en kredit av det totala beloppet för ordern, fraktkostnader som dras av, att krediteras kundens kundkonto inom fyrtioåtta (48) timmar efter mottagandet av paketet av SANALYSLAB. Kunden kan sedan göra om sin beställning.

5. Ångerrätt

5.1. Vad är ångerfristen?

Kunden har en ångerrätt på fjorton (14) dagar efter mottagandet av sin beställning, i enlighet med bestämmelserna i artikel L. 221-19 i konsumentlagen. Under denna period kan kunden returnera SANALYSLAB-produkter utan att behöva motivera sina skäl eller betala en straffavgift.

För att återbetalning ska kunna göras är det viktigt att produkterna returneras i sitt ursprungliga skick och förpackning, kompletta och i perfekt skick för återförsäljning. Om dessa villkor uppfylls kommer de returnerade produkterna att kunna marknadsföras igen.

5.2. Vad ska jag göra för att utöva min ångerrätt?

Produkter som är skadade, redan öppnade, smutsiga eller ofullständiga kommer inte att tas tillbaka. Produkterna måste returneras inom fjorton (14) dagar efter meddelande till SANALYSLAB om Kundens beslut att dra sig ur. Denna period skall börja löpa i början av den första timmen av den första dagen och skall löpa ut vid utgången av den sista timmen på den sista dagen i perioden. Om denna period löper ut på en lördag, söndag eller en allmän helgdag eller icke-arbetsdag, ska den förlängas till den första påföljande arbetsdagen.
Produkten i originalförpackningen skall sändas till följande adress:

SANALYSLAB
335 rue ferdinand perrier
69800 Saint Priest
FRANKRIKE

 

Kunden måste i absoluthet följa med sitt paket med följande uttagsformulär eller något annat otvetydigt uttalande som uttrycker hans önskan att dra sig tillbaka:
Jag meddelar härmed mitt tillbakadragande från avtalet om beställningen av produkterna nedan:

– Beställ från: ............
– Ordernummer: ...............
– Kundens namn: ..................
– Kundens adress: ..................
[Klientens signatur]

Det är tillrådligt att returnera paketet med spårad post, om det går förlorat under postförsändelsen kan SANALYSLAB:s ansvar inte tas i detta avseende.

6. Återbetalning

6.1. Hur och i vilka fall kommer du att fortsätta med återbetalningen?

I händelse av utebliven mottagande av beställningen inom ovannämnda leveranstider, av någon annan anledning än force majeure eller kundens faktum, kan försäljningen lösas på kundens skriftliga begäran, på de villkor som anges i artiklarna L. 216-2 i konsumentkoden. De belopp som kunden betalar kommer sedan att återbetalas till honom senast fjorton (14) dagar efter dagen för kundens uppsägning av avtalet, med undantag för eventuell ersättning eller avdrag.
Vid otillgänglighet av den Beställda Produkten kommer kunden som har valt återbetalningen att återbetalas de belopp som betalats senast fjorton (14) dagar efter betalningen.
Kunden kommer att ersättas inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av Produkterna av SANALYSLAB.
Återbetalningen kommer att ske enligt den betalningsmetod som kunden använder vid beställning.
SANALYSLAB förbehåller sig rätten att annullera och återbetala alla beställningar som görs av en professionell.

6.2. Villkor och bestämmelser för 90-dagars pengarna-tillbaka-garanti - SanalysLab

Produktens berättigandeDenna garanti gäller för alla produkter som köpts på sanalyslab.com. Endast använda produkter är berättigade till återbetalning.

Giltighetstid: Begäran om återbetalning måste göras inom 90 dagar från inköpsdatumet.

Process för retur: För att returnera en produkt, skicka den till följande adress: 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint Priest, Frankrike. Du måste ange ett spårningsnummer via e-post som bevis på leveransen.

Skick på returnerade produkter: Endast använda produkter omfattas av garantin. Oöppnade produkter är inte berättigade till återbetalning, med undantag för 14 dagars ångerrätt i enlighet med europeisk lagstiftning. Vi anser att minst 90 dagar är nödvändigt för att observera effekterna av våra produkter. Återbetalningar är därför begränsade till öppnade produkter. Om du köper ett paket med flera produkter kommer återbetalningen att motsvara den använda kvantiteten. Undantag för missbruk av garantin kan gälla.

Kostnader för retur och hantering: Kunden ansvarar för returfraktkostnaderna. En hanteringsavgift på 10 € dras av från återbetalningsbeloppet.

Metod för återbetalning: Återbetalning sker till samma betalningsmetod som användes vid köptillfället.

Kontakt för hjälp: Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår support på [email protected].

Granskning av villkoren: Kunder uppmanas att granska dessa villkor regelbundet, eftersom de kan komma att ändras, du kommer att meddelas via e-post.

7. Betalningsvillkor

N.B. Detta är en order med skyldighet att betala, vilket innebär att beställningen innebär en betalning av Kunden.

7.1. Vilka är betalningsvillkoren?

För att betala för sin beställning har Kunden den betalningsmetod som SANALYSLAB har gjort tillgänglig för honom och listad på webbplatsen, nämligen Stripe-tjänsten.
Kunden garanterar SANALYSLAB att han har de nödvändiga tillstånden att använda den betalningsmetod som han valt under valideringen av beställningsformuläret. SANALYSLAB förbehåller sig rätten att avbryta eventuell orderhantering och leverans om officiellt ackrediterade organisationer vägrar att betala med kreditkort eller vid utebliven betalning.
SANALYSLAB har inte personlig eller ekonomisk information i sin databas vid behandling av Kundens betalning.

7.2. Betalning med kreditkort

Betalning med kreditkort sker direkt online via en säker transaktion, med Stripe-systemet. Betalningsdata utbyts i krypterat läge med 128-bitars SSL-protokollet (Secure Socket Layer). När kunden beställer på webbplatsen görs kreditkortets debet omedelbart enligt följande metoder: Kunden anger i det angivna området, numret på hans kreditkort, utan utrymme mellan siffrorna, dess giltighetsdatum, samt de tre sista siffrorna i piktogrammet på baksidan av kortet. Betalkortet görs vanligtvis vid tidpunkten för leveransen av beställningen.

8. Överlåtelse av äganderätt – Överföring av risk

Överlåtelsen av ägandet av SANALYSLAB-produkter, till förmån för Kunden, kommer endast att ske efter full betalning av priset av Kunden, oavsett leveransdatum för dessa produkter. Oavsett datum för överföring av äganderätten till Produkterna kommer överföringen av risken för förlust och försämring i samband med dessa endast att ske vid den tidpunkt då Kunden tar fysiskt besittning av Produkterna. Produkterna reser därför med risk för SANALYSLAB.

9. Ansvar

9.1. Vilka är de tillämpliga rättsliga garantierna?

De produkter som säljs på webbplatsen följer gällande bestämmelser i Frankrike. De produkter som levereras av SANALYSLAB gynnar automatiskt och utan ytterligare betalning, oavsett ångerrätt:
- den rättsliga garanti för överensstämmelse som föreskrivs i artiklarna L. 217-4 och som följer av konsumentkoden, för produkter som uppenbarligen är defekta, skadade eller skadade eller som inte motsvarar beställningen,
- den rättsliga garanti mot dolda defekter som föreskrivs i artiklarna 1641 och som följer av civillagen, till följd av ett fel i material, konstruktion eller tillverkning som påverkar de levererade produkterna och gör dem olämpliga att använda.

9.2. Vilka skyldigheter har SANALYSLAB?

- Enligt artikel L. 217-4 i konsumentbalken "Levererar säljaren en vara i enlighet med avtalet och är ansvarig för eventuell bristande avtalsenlighet vid leveransen. Han är också ansvarig för bristande avtalsenlighet till följd av förpackningen, monteringsanvisningen eller installationen när den har debiterats honom genom avtalet eller har utförts på eget ansvar. »
- Enligt artikel L. 217-5 i konsumentlagen "Varan överensstämmer med avtalet
1 ° Om den är lämplig för användning som vanligtvis förväntas av en liknande vara och, om det är nödvändigt: om den motsvarar säljarens beskrivning och har de egenskaper som säljaren har lagt fram för köparen i form av ett prov eller en modell, om den har de egenskaper som en köpare med rätta kan förvänta sig med tanke på säljarens offentliga uttalanden, producenten eller dennes företrädare, särskilt i reklam eller märkning,
(2) eller om den har de egenskaper som definieras i samförstånd mellan parterna eller är lämplig för all särskild användning som köparen eftersträvar, som säljaren har uppmärksammat och godtagit. »
- Enligt artikel L. 217-12 i konsumentlagen "Den åtgärd som följer av bristande avtalsenlighet föreskrivs med två år från det att varan levereras."
- Enligt artikel 1641 i civillagen "Säljaren är bunden av garantin för dolda defekter av det sålda som gör det olämpligt för den användning som den är avsedd för, eller som så minskar denna användning, att köparen inte skulle ha förvärvat den, eller bara skulle ha gett ett lägre pris, om han hade känt dem. "
- Enligt artikel 1648 i civillagen "Köparen måste väcka talan till följd av latenta fel inom två år från upptäckten av defekten."
För att hävda sina rättigheter måste Kunden skriftligen informera SANALYSLAB om produkternas bristande överensstämmelse inom högst två (2) år från leveransen av Produkterna eller förekomsten av dolda defekter inom högst två (2) år från upptäckten.
Kunden kan välja mellan reparation eller utbyte av varan, med förbehåll för de kostnadsvillkor som anges i artikel L. 217-9 i konsumentkoden.
Fraktkostnader återbetalas på grundval av den fakturerade taxan och returkostnader återbetalas mot uppvisande av styrkande handlingar.
Återbetalningar av produkter som bedöms vara icke-överensstämmande eller defekta kommer att ske så snart som möjligt och senast inom trettio (30) dagar efter det att SANALYSLAB konstaterat att det inte finns någon överensstämmelse eller dold defekt. Återbetalningen kommer att göras med kredit till Kundens bankkonto eller genom bankkontroll adresserad till Kunden.

9.3. I vilka fall kan SANALYSLAB inte hållas ansvarigt?

SANALYSLAB kan inte hållas ansvarigt i följande fall:
- bristande efterlevnad av lagstiftningen i det land där produkterna levereras, vilket det är upp till Kunden att kontrollera;
- i händelse av missbruk, användning för yrkesmässiga ändamål, vårdslöshet eller brist på underhåll från Kundens sida, t.ex. i händelse av normalt slitage på produkten, olycka eller force majeure.
SANALYSLAB:s garanti är under alla omständigheter begränsad till utbyte eller återbetalning av produkter som inte uppfyller kraven eller bucklor.

10. Immateriella rättigheter

10.1. Jag gillar din webbplats. Kan jag använda dina fotografier, texter, kommentarer eller artiklar?

Alla varumärken, fotografier, texter, kommentarer, illustrationer, animerade bilder eller inte, videosekvenser, ljud samt alla datorapplikationer som kan användas på webbplatsen och mer allmänt alla element som reproduceras eller används på webbplatsen skyddas av gällande lagar under immateriella rättigheter.
De är hela och hela SANALYSLAB:s eller dess partners egendom. All reproduktion, representation, användning eller anpassning, i någon form av alla, av alla eller delar av dessa element, inklusive datorapplikationer, utan föregående skriftligt medgivande från SANALYSLAB, är strängt förbjuden. Det faktum att SANALYSLAB inte inleder ett förfarande så snart det får kännedom om dessa obehöriga användningsområden utgör inte godtagande av dessa användningsområden och avstående från åtal. Alla enkla eller hypertextlänkar är strängt förbjudna utan uttryckligt skriftligt medgivande från SANALYSLAB.

11. Personuppgifter

För all information som rör integritetspolicyn och behandlingen av personuppgifter, besök sidan Integritetspolicy.

12. Tillämplig lag – Tvistlösning

12.1 Hur går man vidare med en tvist?

I enlighet med bestämmelserna i konsumentlagen om uppgörelser i godo följer SANALYSLAB tjänsten för FEVAD:s e-handelsmedlare (Federation of e-commerce and distance selling) vars kontaktuppgifter är följande: 60 Rue La Boétie – 75008 Paris – http://www.mediateurfevad.fr.

12.2 När kan jag hänskjuta en tvist med SANALYSLAB till medlaren?

Efter konsumenternas tidigare tillvägagångssätt gentemot SANALYSLAB kan ombudsmannens tjänst beslagtas för alla konsumenttvister vars förlikning inte har varit framgångsrik. Klicka här om du vill ta reda på hur du hänskjuter ombudsmannen.

13. Partiell icke-validering

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor beter sig ogiltiga eller förklaras ogiltiga eller förklaras som sådana med tillämpning av en lag, en förordning eller efter ett slutligt beslut av en behörig domstol, kommer de andra bestämmelserna att behålla all sin kraft och räckvidd.

14. Force majeure

14.1. Vilka fall av force majeure och hur hanteras de?

Alla omständigheter som ligger utanför parternas kontroll och som hindrar att de fullar sina skyldigheter uppfylls på normala villkor ska betraktas som skäl för undantag från parternas skyldigheter och ska medföra att de upphävs.
Den part som åberopar de omständigheter som avses ovan skall omedelbart underrätta den andra parten om deras händelse och om deras försvinnande.
Kommer att betraktas som fall av force majeure alla oemotståndliga fakta eller omständigheter, utanför parterna, oförutsägbara, oundvikliga, utanför parternas kontroll och som inte kan förhindras av de senare, trots alla rimliga ansträngningar. Betraktas uttryckligen som fall av force majeure eller tillfälliga händelser, utöver de som vanligtvis behålls av de franska domstolarnas rättspraxis: blockering av transportmedel eller förnödenheter, jordbävningar, bränder, stormar, översvämningar, blixtnedslag, avstängning av telekommunikationsnät eller svårigheter som är specifika för telekommunikationsnät utanför kunderna.
Parterna kommer att samlas för att undersöka evenemangets inverkan och komma överens om villkoren för att avtalet ska fortsätta. Om force majeure har en varaktighet på mer än tre (3) månader får dessa allmänna villkor sägas upp av den skadelidnde.

15. Föravtalsinformation – Kundens acceptans och rättigheter

15.1. Vad innebär acceptansen av SANALYSLAB:s GTC?

Kunden bekräftar att han, innan han på ett läsbart och begripligt sätt, har informerats om dessa allmänna villkor och om all information och information som avses i artiklarna L. 111-1 till L. 111-8 i konsumentkoden, särskilt:
- Produktens väsentliga egenskaper, med beaktande av det kommunikationsmedium som används och den berörda produkten, priset på produkten och dess därmed sammanhängande kostnader; i avsaknad av omedelbart genomförande av avtalet, det datum eller den period då SANALYSLAB åtar sig att leverera Produkten;
- Uppgifter om SANALYSLAB:s identitet, dess post-, telefon- och elektroniska kontaktuppgifter och dess verksamhet, i den mån det inte framgår av sammanhanget.
- Information om rättsliga garantier och hur de genomförs.
- Funktionerna i det digitala innehållet och, i förekommande fall, dess driftskompatibilitet.
- Möjligheten att tillgripa konventionell medling i händelse av tvist, information om ångerrätten.

15.2. Viktig information från SanalysLab

På SanalysLab arbetar vi för att främja en hälsosam livsstil genom en balanserad kost, mikronäring, kosttillskott och fysisk aktivitet. Vi är övertygade om att dessa faktorer kan spela en nyckelroll i den proaktiva hanteringen av din hälsa.

Viktiga punkter att notera:

- Variabilitet i resultaten : Det är viktigt att förstå att resultaten kan variera avsevärt från en individ till en annan. Varje personär unik, och därför garanterar inte våra användares erfarenheter samma resultat för alla.
-Recensioner och omdömen : De åsikter och vittnesmål som presenteras på vår webbplats kommer från autentiska källor som TrustPilot, samt feedback från användare av våra produkter. För att respektera sekretessen har vissa namn ändrats.
- Informativt syfte: Informationen på denna webbplats är endast avsedd att användas i utbildnings- och informationssyfte. Den är inte avsedd att ersätta råd eller diagnos från kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Vi uppmanar dig att rådgöra med hälso- och sjukvårdspersonal för personlig rådgivning som är anpassad till dina specifika behov.

15.3. Kan du försäkra mig om att mitt mobilnummer förblir konfidentiellt?

Inom beställningsformuläret måste vi samla in konsumentens mobilnummer för att kunna kontakta honom vid problembehandling av hans beställning eller vid leveransproblem. SANALYSLAB använder ditt telefonnummer endast vid genomförandet av det avtal som ingåtts med konsumenten. Vi påminner er om att alla konsumenter har möjlighet att registrera sig på listan över invändningar mot telefonundersökningar via denna http://www.bloctel.gouv.fr.
Det faktum att en fysisk eller juridisk person beställer på webbplatsen innebär fullt godkännande och godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor och skyldighet att betala för de beställda produkterna.

2024 Sanalyslab alla rättigheter reserverade.
Våra produkter kompletterar en hälsosam livsstil men är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom. De ersätter inte en balanserad kost eller medicinsk behandling. För medicinsk rådgivning, kontakta alltid en läkare. Effekten av kosttillskott varierar från individ till individ.

vagn