PRIVACY BELEID

Laatste update datum: 1 januari 2021
Ons privacybeleid heeft tot doel onze inzet te formaliseren voor de privacy van de gebruikers van de website nutriandco.com, die wordt beheerd door SanalysLab SAS.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd ("Persoonsgegevens").
Een persoon kan worden geïdentificeerd: direct (bv. achternaam, voornaam) of indirect (bv. aan de hand van een identificatiecode (klantnummer), een (telefoon)nummer, biometrische gegevens, verschillende specifieke elementen van zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit, maar ook aan de hand van stem of beeld)
Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de marketing van onze producten, met strikte inachtneming van de wet "informatique et libertés" n° 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, alsmede met inachtneming van de RGPD (verordening nᵒ 2016/679 van de Europese Unie). De verzamelde gegevens zijn essentieel voor deze behandelingen. U zult nooit worden gevraagd om zogenaamde "gevoelige" Persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw raciale of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze opvattingen.
Door u te registreren op de Website, geeft u ons toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het Beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

Wie is de voor de verwerking verantwoordelijke?

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens op de website www.sanalyslab.com is SANALYSLAB, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van €5.000, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Aix-en-Provence onder nr. 884 514 688, geïdentificeerd met het intracommunautaire BTW-nummer: FR48884514688.

Reikwijdte en doel van de verwerking : Waarom worden mijn gegevens verzameld?


Persoonsgegevens kunnen worden verzameld op het domein www.sanalyslab.com onder verschillende rubrieken, en meer specifiek: - Tijdens het surfen op onze site www.sanalyslab.com, verzamelen we verbindings- en browsegegevens; - In de rubriek "een account aanmaken"; - In de bestelfunnel, waarvoor u vooraf een account moet aanmaken; - Bij het toevoegen van producten aan het winkelmandje, door middel van functionele cookies; - Bij de betaling van uw bestelling via de externe dienstverlener Paypal of Stripe of andere;
De persoonsgegevens die worden verzameld op www.sanalyslab.com zijn noodzakelijk en verplicht voor de volgende doeleinden:- Voor het beheer van uw inschrijving op de nieuwsbrief en voor het verzenden van de bijbehorende commerciële elektronische communicatie (e-mails en/of sms); - Voor de goede werking van de diensten voor de verwerking van betalingen met kredietkaarten; - Voor het beheer en de opvolging van uw lidmaatschap van het getrouwheidsprogramma; - Voor het beheer, de opvolging en de verwerking van uw bestelling op de e-commercesite;
- voor het beheer van de leveringen; - voor het beheer van de dienst na verkoop, om gevolg te geven aan verzoeken die u aan onze klantendienst hebt gericht en om informatie over u te bevestigen; - om uw klantenervaring op de e-commercesite te personaliseren; - voor de implementatie van gerichte reclame; - om de latere afronding van de aankoop van producten die aan het winkelmandje zijn toegevoegd, mogelijk te maken.

Rechtsgrondslag: Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking?In overeenstemming met artikel 6 van de RGPD is de rechtsgrondslag die de verwerking van uw persoonsgegevens toestaat: - artikel 6.1.a van de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (toestemming) voor het registreren voor de nieuwsbrief, het verzenden van elektronische commerciële berichten en het beheren en controleren van uw lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma; - artikel 6.1.b van de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen) voor het verwerken van uw bestelling.

Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens?

In overeenstemming met artikel 13.
1e van de RGPD, zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens: - De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is SANALYSLAB, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van €5.000 waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Aix-en-Provence onder nummer 884 514 688, geïdentificeerd met het intracommunautaire BTW-nummer :

zijn dienstverleners en onderaannemers, in verband met de volgende taken: beheer van de klantendienst; verwerking en levering van uw bestelling op de e-commercesite; doorsturen van sms-berichten en commerciële e-mails; - elke persoon die wettelijk bevoegd is om toegang te krijgen tot de gegevens (gerechtelijke diensten, indien van toepassing).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De duur van de gegevensverwerking is beperkt tot de periode waarin u ingeschreven bent voor onze communicatiediensten en, indien nodig, om de levering van producten of diensten te garanderen, met dien verstande dat u zich op elk moment kunt uitschrijven door te klikken op de link die daartoe voorzien is in elke door SANALYSLAB verstuurde e-mail.

Verplichte verstrekking van persoonsgegevens :In overeenstemming met artikel 13.2.e van de RGPD: - Het verstrekken van uw e-mailadres is noodzakelijk om de bovengenoemde communicatie te ontvangen, en is volledig optioneel; - Het verstrekken van uw achternaam, voornaam, e-mailadres en geboortedatum is noodzakelijk voor het aanmaken van uw klantenaccount.
Als u deze informatie niet verstrekt, kunt u geen klantenaccount aanmaken; - U moet uw achternaam, voornaam, e-mailadres, adres en creditcardgegevens verstrekken om uw bestelling te voltooien. Als u deze informatie niet verstrekt, kan uw bestelling niet worden voltooid.

Waar worden mijn gegevens naartoe overgebracht?

Gegevens mogen buiten de Europese Unie worden doorgegeven. Bepaalde onderaannemers, met name in het kader van de exploitatie van gegevens ten behoeve van sociale netwerken, kunnen uw gegevens eventueel overdragen buiten de Europese Unie, steeds in het kader van artikel 46, lid 2, onder d), van de RGPD. Alle onderaannemers van SANALYSLAB hebben adequate beschermingsclausules voorzien volgens het model dat door de Europese Commissie werd opgesteld en goedgekeurd.
SANALYSLAB, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens te waarborgen, met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

DEFINITIES, KENMERKEN EN TOEPASSING VAN DE REGELS

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de bezochte sites naar u sturen en op uw computer of mobiele apparaat opslaan, en die bij elk nieuw bezoek naar dezelfde sites worden teruggestuurd. Met deze cookies onthoudt de site Uw handelingen en voorkeuren (b.v. inloggegevens, voorkeurstaal, lettergrootte, andere weergave-instellingen, enz.) zodat U deze niet opnieuw hoeft op te geven wanneer U terugkeert naar de site of een andere pagina op dezelfde site bekijkt.
Cookies worden gebruikt voor elektronische authenticatie, het bijhouden van sessies en het opslaan van informatie over de activiteiten van gebruikers die de Site bezoeken. Ze kunnen ook een unieke identificatiecode bevatten die een systeem in staat stelt uw surfactiviteiten op de Site te volgen voor statistische of reclamedoeleinden. Wanneer U een site bezoekt, kunt U op Uw computer of mobiele toestel ook cookies ontvangen van andere sites of servers (third-party cookies). Sommige handelingen kunnen onmogelijk worden uitgevoerd zonder het gebruik van cookies, die soms technisch noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Site.
Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, en de duur van de opslag ervan op uw computer of mobiele apparaat varieert. Sessiecookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit, terwijl permanente cookies op uw apparaat blijven staan tot een vooraf geprogrammeerde vervaldatum.
De Verordeningen Persoonsgegevens vereisen niet altijd Uw toestemming voor het gebruik van cookies. Deze toestemming is bijvoorbeeld niet vereist voor "technische cookies". Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om berichten te verzenden via een elektronisch communicatienetwerk of om een dienst te verlenen die specifiek door de gebruiker is aangevraagd. Met andere woorden, deze cookies zijn essentieel voor de werking van de Site of voor het uitvoeren van de door U gevraagde activiteiten.
Technische cookies waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming hoeft te geven, zijn voor de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (zie de aanbeveling "Cookies: hoe kan ik mijn website aan de regels laten voldoen?


"analytische cookies" die rechtstreeks door de sitebeheerder worden gebruikt om informatie te verzamelen, in geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en de manier waarop ze de site bezoeken; - navigatie- of sessiecookies (om in te loggen); - functionele cookies, waarmee u een site kunt bezoeken volgens een aantal geselecteerde criteria (zoals taal, geselecteerde producten voor aankoop) en die bedoeld zijn om de geleverde service te verbeteren.
Voor "profileringscookies", die worden gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen en om reclameboodschappen te sturen die overeenstemmen met de voorkeuren die U tijdens het surfen op het netwerk hebt aangegeven, is daarentegen Uw specifieke toestemming vereist.

SOORTEN COOKIES DIE DOOR DE SITE WORDEN GEBRUIKT EN DE MOGELIJKHEID OM ZE UIT TE SCHAKELENDe Site maakt gebruik van de volgende cookies, die kunnen worden gedeactiveerd, met uitzondering van cookies van derden, waarvoor U direct de methoden voor het activeren en deactiveren van cookies moet raadplegen die via de links worden aangegeven: - browsing of technische sessiecookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Site of om U in staat te stellen de inhoud en diensten te gebruiken die U hebt aangevraagd, - analytische cookies waarmee het systeem kan achterhalen hoe vaak de Site door gebruikers wordt bezocht. Deze cookies verzamelen geen informatie over de identiteit van de gebruiker of persoonlijke gegevens.


functionele cookies die worden gebruikt om bepaalde functies van de Site en een reeks geselecteerde criteria (zoals taal, voor aankoop geselecteerde producten) te activeren, met als doel de service te verbeteren, - profileringscookies die worden gebruikt om reclameboodschappen te versturen die overeenkomen met Uw voorkeuren die tijdens het browsen zijn vastgelegd, Tijdens het browsen hebben internetgebruikers het recht om te kiezen welke cookies ze willen toestaan. LET OP: het verwijderen van technische en/of functionele cookies van de Site kan het browsen verhinderen, bepaalde diensten of functies van de Site onbeschikbaar maken of leiden tot storingen, in welk geval U verplicht bent bepaalde informatie of voorkeuren handmatig te wijzigen of in te voeren telkens wanneer U de Site opnieuw bezoekt.

Wat zijn mijn rechten?

U hebt het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om toegang tot uw persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen of om de verwerking van uw gegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en ten slotte het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt al uw persoonlijke gegevens wijzigen in de rubriek "Mijn account".
Voor elk ander verzoek met betrekking tot de rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Tot slot kunt u op elk moment bezwaar maken tegen direct marketing. Om de toegang tot uw rechten te vergemakkelijken, bevat elke nieuwsbrief die door het SANALYSLAB bedrijf wordt verstuurd een afmeldlink, zodat u zich eenvoudig met één klik kunt afmelden voor nieuwsbrieven en updates. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot commerciële prospectie ook rechtstreeks beheren via uw webaccount of door ons te schrijven op het onderstaande adres.Als u deze rechten wilt uitoefenen, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen: - door te schrijven naar het volgende adres: 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest; - of neem contact op met onze Partners via het volgende e-mailadres: [email protected]
Om de verwerking van uw verzoek te vergemakkelijken, raden wij u aan ons uw voor- en achternaam, alsmede uw e-mailadres te verstrekken. Bovendien kan SANALYSLAB, als het dat nodig acht, de identiteit van de klant controleren aan de hand van om het even welk geldig identiteitsdocument.
SANALYSLAB verplicht zich u een antwoord te sturen binnen maximaal een maand vanaf de datum waarop u uw recht heeft uitgeoefend. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken.
Als u van mening bent dat SANALYSLAB uw persoonsgegevens op ongepaste wijze gebruikt, kunt u contact met ons opnemen.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.