Identificatie van het bedrijf en de uitgever van de website

De op www.sanalyslab.com toegankelijke site wordt geproduceerd en gepubliceerd door VADOM (SanalysLab), een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Aix-en-Provence onder nr. 884 514 688, geïdentificeerd met het intracommunautaire BTW-nummer: FR48884514688
De algemene structuur van de site van SanalysLab, evenals de teksten, grafische voorstellingen, beelden, geluiden en video's die er deel van uitmaken, zijn eigendom van de vennootschap VADOM (SanalysLab) of van haar partners. Elke weergave en/of reproductie en/of exploitatie, geheel of gedeeltelijk, van deze site, via welk procedé dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap VADOM (SanalysLab) of haar partners is strikt verboden en zou een inbreuk kunnen vormen in de zin van de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Gastheer


De site wordt gehost door OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 12-14, Rond Point des Champs Elysées 75008 Parijs Telefoonnummer: 01 70 99 53 41